Contactgegevens

Estacade B.V.
Librije 67,  7311 VL Apeldoorn
Tel. 06 - 22157565

Neem contact op »

Schenken, erven en afwikkeling nalatenschap

Wilt u bij leven alvast vermogen overhevelen naar uw kinderen of toekomstige erfgenamen, dan zijn er meerdere methoden met verschillende consequenties voor belastingheffing (of juist niet) en de zeggenschap over het geld terwijl u nog in leven bent. Estacade helpt u met de juiste afweging en de vastlegging in de juiste documenten.

Bij de verdeling van een nalatenschap spelen juridische, financiële, fiscale en menselijke elementen.

Een executeur benoemen

De erflater kan tijdens leven een onduidelijke situatie of meningsverschillen voorkomen door zijn wensen kenbaar te maken en een executeur te benoemen: als onpartijdige deskundige wikkelt Estacade de nalatenschap af conform de vastgelegde wensen.  

Blijkt er geen executeur benoemd te zijn, dan kunnen de erfgenamen ons als onpartijdige deskundige belasten met de afwikkeling. Hier bestaat de keuze:

  • de langstlevende of erfgenamen wikkelen de nalatenschap zelf af met advies en begeleiding van ons adviesbureau;
  • ons adviesbureau wordt door de gezamenlijke erfgenamen alsnog belast met de totale afwikkeling (vaak bij grotere en ingewikkelde boedels). Dit betekent een onafhankelijke inventarisatie, de uitvoering van het te gelde maken van vermogensbestanddelen, de aangifte voor de erfbelasting (successie-aangifte) en het afleggen van een heldere verantwoording achteraf.

U bevindt zich hier: Home » Oude website » Particulier » Schenken en erven