Contactgegevens

Estacade B.V.
Librije 67,  7311 VL Apeldoorn
Tel. 06 - 22157565

Neem contact op »

Bedrijfsadvies

Pensioenadvies

Mijn ervaring is dat werkgevers ten aanzien van pensioen voor hun werknemers op zoek zijn naar maximale budgetteerbaarheid en beheersbaarheid en minimale financiële risico’s en workload. Hieraan draag ik bij door de volgende werkzaamheden:

 • opzetten, aanvullen of wijzigen van een pensioenregeling
 • financiële check dan wel second opinion, over bijvoorbeeld kostenopslagen, provisies en premieverdeling tussen werkgever en werknemer
 • check van juridische stukken, volgend uit de Pensioenwet, Beginselen van Goed Pensioenbestuur en de Algemene Wet Gelijke Behandeling
 • communicatie over de pensioenregeling naar werknemers (presentatie, vraagbaak)
 • ondersteuning van de Ondernemingsraad bij de uitoefening van zijn advies- dan wel instemmingsrecht

Pensioencommunicatie

De Pensioenwet en de Principes voor goed pensioenfondsbestuur stellen stevige eisen aan de pensioencommunicatie door werkgevers en pensioenfondsen aan hun pensioengerechtigden. Dit gaat niet alleen om wettelijk verplichte documenten als de Startbrief en de diverse UPO's. Ook van belang is uitleg en advies aan individuele of groepen werknemers, communicatie over het beleggingsbeleid en de gevolgen voor dekkingsgraad en indexatie alsmede maatschappelijk verantwoord beleggen.

Zoekt u als werkgever of pensioenfondsbestuur ondersteuning op deze aspecten, neemt u dan contact met ons op zodat wij u in een oriënterend gesprek kunnen aangeven wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.

Franchise advisering

Vanuit mijn consultancy- en managementervaring bij succesvolle franchise-ondernemingen in de financiële en zakelijke dienstverlening help ik franchisegevers bij hun keuzes en de uitvoering daarvan.

Dit betekent voor franchisegevers:

 • opstellen van businessplannen
 • opstellen van marketing- en marktbewerkingsplannen
 • opstelling van juridische documenten als samenwerkingsovereenkomsten, reglementen (bijvoorbeeld voor de franchiseraad)
 • agendering en notulering van franchiseraadvergaderingen (zonodig onafhankelijk voorzitterschap)
 • dagelijks formulemanagement a.i.
 • vaststellen formulehandboek
 • formule-ontwikkeling en performanceverbetering (“aanscherpen van de formule”), bijvoorbeeld door commerciële sturingselementen
 • acquisitie van franchisenemers/startdraaiboeken.

U bevindt zich hier: Home » Oude website » Zakelijk » Consultancy